Κιμάς Κοτόπουλο

Κιμάς από 100% φρέσκο κοτόπουλο σάς προκαλεί να τον δοκιμάσετε...

  • Συσκευασία:  
    Νωπό & Κατεψυγμένο
    - Δισκάκι (πλαστικό διογκωμένης πολυστερίνης)
  • Συνθήκες Συντήρησης: <40 βαθμοί Κελσίου (ψύξη), <-18 βαθμοί Κελσίου (κατάψυξη)
  • Χρόνος Συντήρησης: 7 ημέρες (νωπό), 18 μήνες (κατεψυγμένο) 
  • Οδηγίες στη Συσκευασία: Nαι