Παρουσίαση

Τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας παράγονται, επεξεργάζονται και διανέμονται από την εταιρεία Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ.

Το χθες

Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2003 στη Ανέζα Άρτας και κατάφερε από τον Αύγουστο του 2004 να αποτελεί μια καθετοποιημένη μονάδα εκτροφής, σφαγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων κοτόπουλου, νωπών και κατεψυγμένων.

Από το ξεκίνημά της, χτίστηκε ακολουθώντας τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που σχετίζονται με την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι, ως μία από τις πλέον σύγχρονες στον κλάδο της, εξασφάλισε από νωρίς την όσο το δυνατόν πιο ελεγχόμενη και ασφαλή γραμμή παραγωγής κρέατος πουλερικών. Απόδειξη αυτού το γεγονός ότι, πριν από  τη λειτουργία τους, τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας είχαν συντάξει, σε συνεργασία με έμπειρο σύμβουλο ποιότητας, το σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας κρίσιμων σημείων (HACCP : 2000), με αποτέλεσμα να πιστοποιηθούν αμέσως κατά το πρότυπο HACCP.

Το επόμενο σημαντικό βήμα για την εταιρεία ήρθε το 2007, όταν άφησε πίσω της το πεπαλαιωμένο σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP : Κατά ΕΛΟΤ 1416 και σχεδίασε ένα νέο, πιο αυστηρό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, κατά το νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005. Λόγω του ότι από εκείνη τη χρονική στιγμή δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν αυστηρότερες διαδικασίες παρακολούθησης του τροφίμου μέχρι και τα τελικά σημεία πώλησης, τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας τέθηκαν σε διαδικασία αλλαγών, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Εν τέλει, το 2008 ήταν η πρώτη  πτηνοτροφική επιχείρηση που πιστοποιήθηκε κατά το νέο πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας από την ηγέτιδα TUV AUSTRIA HELLAS.

Η αυγή του 2009, σημείο-σταθμός για την εταιρεία, βρίσκει τις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ υπό νέο μετοχικό και διοικητικό καθεστώς, με δυναμικό επενδυτικό σχέδιο και κύριους στόχους την αναδιοργάνωση και την ενσωμάτωση νέων μεθόδων παραγωγής άριστου προϊόντος και υγιούς λειτουργίας (management και marketing).
 

Το σήμερα και το αύριο...

Σεπτέμβριος του 2010 και τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας, απαλλαγμένα από παθογένειες και λάθη του παρελθόντος, αναπτύσσουν δυναμική πορεία στον χώρο της πτηνοτροφίας, ως μια σύγχρονη καθετοποιημένη βιομηχανική μονάδα. Και έχοντας ενστερντιστεί τις προκλήσεις της εποχής, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας συγκαταλέγεται η καταξίωσή της ως μιας δυναμικής παραγωγικής μονάδας, με παράλληλη ανάπτυξη των εμπορικών συνεργασιών με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο τροφίμων και στη μαζική εστίαση. Η αφοσίωση των στελεχών και των εργαζομένων στους στόχους ποιότητας, τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και της προώθησης και διανομής των προϊόντων μας, καθοδηγούν τη μελλοντική πορεία των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας διέπεται από τη βασική αρχή του σεβασμού προς τον καταναλωτή. Επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους και μέσα από τη διαδικασία σωστά παραγόμενων προϊόντων, τα οποία θα ικανοποιούν τον Έλληνα καταναλωτή και θα εξασφαλίζουν στις Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ μακροχρόνια ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας παραμένουν προσηλωμένα στο μοντέλο της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, που μπορεί να παρακολουθεί εντατικά κάθε σημείο της παραγωγής, να ελέγχει σχεδόν κάθε τμήμα της και να επεμβαίνει όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα σωστό, ασφαλές και κυρίως θρεπτικό και νόστιμο κοτόπουλο για όλη την ελληνική οικογένεια... Σταθερή μας επιδίωξη είναι η παραγωγή και διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων, σε όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσα τιμή.