Διοίκηση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ διοικούνται από 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κάθε πέντε χρόνια.

Πρόεδρος ΔΣ: Απόστολος Πανούτσος
Μέλη ΔΣ: Δημήτριος Γεωργίου, Νικόλαος Μαλαφέκας, Νικόλαος Φώτου

Γενικός Διευθυντής: Απ. Πανούτσος
Διευθυντής Παραγωγής: Ν. Σαϊσανάς
Διευθυντής Οικ. Υπηρεσιών: Ν. Σεργιάννης
Προϊσταμένη Λογιστηρίου: Θ. Στούπα

Υπεύθυνος Προμηθειών & Ποιοτικού Ελέγχου: Λ. Χρήστου
Υπεύθυνος Πωλήσεων Δυτικής Ελλάδας: Ν. Φώτου
Υπεύθυνος Πωλήσεων Νομού Αττικής: Γ. Νάσης

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο, στον χώρο του Εργοστασίου (10ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα Άρτας) ενώ τα γραφεία του Παραρτήματος Αθηνών βρίσκονται στον χώρο του Κέντρου Διανομής Νομού Αττικής (Κρεαταγορά Ρέντη: Κένεντι 1, 182 33, Αθήνα, τηλ. & fax 210 4816741).