Το προϊόν του μήνα

Οι συνεργάτες μας λιανικής πώλησης φέρνουν τα Κοτόπουλα Ανέζας στο τραπέζι σας!

Χάρη στο ολοκληρωμένο Δίκτυο Διανομής μας σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Αττική, τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας έρχονται στη γειτονιά σας... Αναζητήστε σήμερα κιόλας στον «έξυπνο» χάρτη (google map) το κοντινότερο σε σας σημείο πώλησης!

Περισσότερα: Σημεία Πώλησης

Εταιρική παρουσίαση
 

 
Τα Νέα μας
 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ προσκαλούν τους Μετόχους τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15.30, στα γραφεία της εταιρείας (10ο χλμ. Επαρχιακής οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα).

Ανέζα, 5 Σεπτεμβρίου 2019


 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ προσκαλούν τους Μετόχους τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14.30, στα γραφεία της εταιρείας (10ο χλμ. Επαρχιακής οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα).

Ανέζα, 16 Αυγούστου 2018


 

Περισσότερα: Τα Νέα μας

 
Εταιρική Υπευθυνότητα
 

Θεμελιώδης άξονας της στρατηγικής των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ είναι η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στον τόπο όπου ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η εταιρική μας υπευθυνότητα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, με την κάλυψη των αναγκών και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, με τον σεβασμό προς τους προμηθευτές μας και με σειρά ενεργειών που αφορούν τη στάση της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, όπως η σταθερή προσφορά προϊόντων σε φορείς και ΜΚΟ, στο πλαίσιο της σύμπραξης και της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους. Επιθυμώντας να λειτουργούμε σε σύμπνοια με τον γεωγραφικό τόπο ο οποίος μας φιλοξενεί και με τις σύγχρονες επιταγές για θέματα διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, υλοποιούμε, κατά προτεραιότητα, δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (συλλογή και παράδοση προς ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, αδρανοποίηση ζωικών υπολειμμάτων, προώθηση χρήσης τσάντας πολλαπλών χρήσεων κ.ά.).

Περισσότερα: Εταιρική Υπευθυνότητα