Το προϊόν του μήνα

Οι συνεργάτες μας λιανικής πώλησης φέρνουν τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας στο οικογενειακό σας τραπέζι!

Χάρη στο ολοκληρωμένο Δίκτυο Διανομής μας σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Αττική, τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας έρχονται στη γειτονιά σας... Αναζητήστε σήμερα κιόλας στον «έξυπνο» χάρτη (google map) το κοντινότερο σε σας σημείο πώλησης!

Περισσότερα: Σημεία Πώλησης

Το προϊόν του μήνα
 
 Τα νέα μας

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ προσκαλούν τους Μετόχους τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας (10ο χλμ. Επ. οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα).

Ανέζα, 10 Νοεμβρίου 2017


Αναγγελία εύρεσης εργασίας 

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ επιθυμούν να προσλάβουν προϊστάμενο εκτέλεσης παραγγελιών.

Ανέζα, 6 Μαΐου 2017


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Άρτας ΑΒΕΕ προσκαλούν τους Μετόχους τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016, ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρείας (10ο χλμ. Επ. οδού Άρτας-Σαλαώρας, Ανέζα).

Ανέζα, 14 Ιουλίου 2016


Περισσότερα: Τα Νέα μας

Εταιρική Υπευθυνότητα

Θεμελιώδης άξονας της επιχειρηματικής στρατηγικής των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ είναι η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Ο τόπος όπου ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα είναι για μας κρίσιμο πεδίο εφαρμογής της εταιρικής υπευθυνότητας. Έτσι, υιοθετούμε κοινωνικές δράσεις που εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Μέσα από αυτό το πρίσμα η διάθεση και η ενέργειά μας για συμμετοχή και συνεισφορά μάς καθορίζουν ως μέλη μιας κοινωνίας που λειτουργεί ποιοτικά, συλλογικά, ανθρώπινα.

Ως σήμερα η εταιρική μας υπευθυνότητα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, και με σειρά ενεργειών που αφορούν τη στάση της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, όπως η σταθερή προσφορά προϊόντων σε φορείς, τοπικούς συλλόγους και ΜΚΟ, στο πλαίσιο της σύμπραξης και της ανταπόκρισης της εταιρείας στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ακόμη, με οικονομικές ενισχύσεις είμαστε πάντα κοντά σε ό,τι προάγει τον τόπο μας και δίνει αξία στο μέλλον του, όπως ο αθλητισμός, η παιδεία, ο πολιτισμός.

Περισσότερα: Εταιρική Υπευθυνότητα