Εταιρική Υπευθυνότητα


Θεμελιώδης άξονας της στρατηγικής των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Άρτας ΑΒΕΕ είναι η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στον τόπο όπου ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

Η εταιρική μας υπευθυνότητα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας, με την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, με τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με τον σεβασμό προς τους προμηθευτές μας και με σειρά ενεργειών που αφορούν τη στάση της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, όπως η σταθερή προσφορά προϊόντων σε φορείς και ΜΚΟ, στο πλαίσιο της σύμπραξης και της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους.

 

Επιθυμώντας να λειτουργούμε σε σύμπνοια με τον γεωγραφικό τόπο ο οποίος μας φιλοξενεί και με τις σύγχρονες επιταγές για θέματα διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, υλοποιούμε, κατά προτεραιότητα, δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (συλλογή και παράδοση προς ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, αδρανοποίηση ζωικών υπολειμμάτων, προώθηση χρήσης τσάντας πολλαπλών χρήσεων κ.ά.).

 

 

 

Τα Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας στην Ώρα της Γης

Στηρίζουμε την «Αλυσίδα για το περιβάλλον», Μάρτιος 2018

 

Ζούμε Άρτα, μαζί! Πάσχα 2013 

 

Χορηγία της 9ης Πανελλήνιας Κατασκηνωτικής Συνάντησης Canyoning